Thursday, 2 June 2011

Karur Cinema Theatres


A-1, THEATRE
Pugalur Rd , Venagamedu,
Karur.
Phone 04324 - 260007


AJANTHA THEATRE
Covai Rd ,
Karur.
Phone 04324 - 230020


AMUTHA THEATRE
Rathinam Salai,
Karur.
Phone 04324 - 233459


ELLORA THEATRE
Covai Rd,
Karur.
Phone 04324 - 232408


KALAIARANGAM THEATRE
73, Rathinam Salai,
Karur.
Phone 04324 - 232698


KAVITHLAYA THEATRE
73, Rathinam Salai,
Karur.
Phone 04324 - 232598


LAXMIRAM THEATRE
Dindigul Rd,
Karur.
Phone 04324 - 260003


PONAMUTHA THEATRE
Rathinam Salai,
Karur.
Phone 04324 - 232259


THINNAPPA THEATRE
Pradhakshanam Rd,
Karur.
Phone 04324 - 232747


VETRI THEATRE
Pasupathi Palayam,
Karur.
Phone 04324 - 241878